KOCAELİ FİLM FESTİVALİ

Öğrenci Filmleri  Katılım Esasları

AMAÇ

Kocaeli Film Festivali Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması’nı aşağıda belirtilen amaçlara ulaşılmasını sağlayabilmek için düzenlemektedir:

•           Türk Sineması’nın geleceğine olumlu ve destekleyici katkılar sağlamak,

•           Eğitim döneminde olan genç sinemacı kuşağını teşvik etmek ve başarıyı ödüllendirmek,

•           Kültür değerlerimizin korunmasına, geliştirilmesine ve tanıtılmasına destek vermek.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

1.         Yarışmaya 2023 ve 2024 yıllarında çekilmiş filmler başvurabilir.

2.         Başvuru sahiplerinin filmi çektikleri tarihlerde lisans veya ön lisans öğrencisi olmaları gerekmektedir.

3.         Bu durum, ilgili bölüm sekreterliği ya da öğretim üyelerinden alınacak bir belge ile mutlaka ibraz edilmelidir.

4.         Yarışmaya 20 dakikadan uzun olmayan belgesel, deneysel ve kurmaca filmler katılabilir.

5.         Yarışmaya gönderilecek olan filmlerde, ulusal nitelik taşıdığı için altyazı zorunluluğu yoktur.

6.         Tüm formatlarda yapılmış filmler yarışmaya başvurabilir.

7.         Yarışmaya sadece filmin yönetmeni tarafından başvuru yapılabilir.

8.         Kopyaların gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması zorunludur. Bozuk kayıt yapılmış filmler, katılımcı yönetmenin uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.

9.         Her öğrenci en fazla iki film ile başvurabilir.

10.       Başvurular kocaelifilmfestivali.com üzerinden öğrenci filmleri bölümünden

yapılacaktır. Kargoyla başvuru kabul edilmeyecektir.

11. Son başvuru tarihi 01.05.2024 Çarşamba günüdür.

              Başvuru adresi : kocaelifilmfestivali.com

GÖSTERİM HAKKI

1.         Yarışmada finale kalan filmler, 19-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Jüri’nin ve Sinemaseverlerin izleyebilmesi için Kocaeli’de ki salonlarda, gösterime uygun alanlarda ya da çevrimiçi ortamlarda gösterilebilir. Festival, yarışma filmlerini 1 yıl boyunca gösterim hakkına sahiptir.

2.         Gösterimler için yapımcıya ve ya yönetmene herhangi bir bedel ödenmez.

3.         Yarışmaya başvuran filmlerin kopyaları festival arşivinde saklanmak üzere festival idaresinde kalır.

ÖDÜLLER

a. Ödüller sahiplerine Kocaeli Film Festivali kapanış töreninde takdim edilir.

b. Öğrenci Filmleri jürisi tarafından kararlaştırılacak ödüller şunlardır:

 

-En İyi Film Ödülü

c. En İyi Öğrenci Filmi Ödülünü kazanan filmin hak sahibine 10.000,00 TL ve festival ödül heykelciği verilir.